Zubni implanti su savremeno i dugotrajno rešenje ukoliko vam nedostaje jedan ili više zuba. Zubni implant je titanijumski šraf koji se hiruški ugrađuje u viličnu kost i predstavlja idealnu zamenu za koren zuba. Gornji deo implanta je u nivou desni, na koji se postavlja suprastruktura – krunica, most ili proteza.

Zubni implanti su idealno estetsko rešenje, jer u potpunosti zamenjuju zube koji nedostaju, vraćaju samopouzdanje i podižu kvalitet života.

Koji su preduslovi za ugradnju implantata?

Pre ugradnje implantata je potrebno obaviti pregled u ordinaciji, kao i analizu rendgen snimaka, kako bi se utvrdila situacija u ustima – koliko ima raspoložive kosti u svim dimenzijama, blizina susednih anatomskih struktura i stanje preostalih zuba.

Nakon ugradnje je važno održavati urednu oralnu higijenu, uz redovne kontrole kod stomatologa i izbegavanje loših navika, kao što je grickanje čvrstih predmeta.

Koje su prednosti implantata?

Zubni implantati se izrađuju od materijala koje organizam ne prepoznaje kao strano telo. Pacijent ima identičan osećaj kao sa prirodnim zubima. Nije potrebno brušenje susednih zuba za mostove, a nema ni neprijatnosti koju mogu prouzrokovati proteze. Omogućavaju održavanje prirodnog oblika lica i osmeha.

Da li je ugradnja implantata bolna?

Ugradnja implantata se vrši u lokalnoj anesteziji, pa u toku intervencije nikakav bol nije prisutan.

Koliko zuba mogu da nadoknade implantati?

Implantati mogu da se ugrade kada u vilici nedostaje jedan zub, više zuba ili kada pacijent nema nijedan svoj zub. Implantati mogu da nose krunice, mostove ili posebne vrste proteza (hibridne proteze, odnosno proteze koje se vezuju za implantate).

Koliko traje ugradnja implantata?

U zavisnosti od toga koliko implantata se ugrađuje, kao i same složenosti intervencije, vreme ugradnje varira i kreće se od jednog do dva sata za prvu fazu. Obično ugradnja implantata ide kroz nekoliko faza koje zahtevaju nekoliko dana.

Koliko košta ugradnja implantata?

Cena ugradnje zubnih implantata u našoj stomatološkoj ordinaciji je višestruko povoljnija u odnosu na identičnu uslugu u inostranstvu gde su po pravilu cene stomatoloških usluga višestruko veće. Zbog toga nudimo usluge dentalnog turizma strancima. Razlika u ceni zavisi od proizvođača, kvaliteta materijala, kao i složenosti zahvata.

Na osnovu odgovarajućih snimka napravićemo individualni plan prilagođen vašim potrebama i ponuditi nekoliko opcija. Pregled i konsultacije su bespaltni.