CENOVNIK STOMATOLOŠKIH USLUGA ORDINACIJE ILIĆ DENT

Usluga Cena
Bela plomba jednopovršinska 18 €
Bela plomba dvopovršinska 20 €
Bela plomba tropovršinska 25 €
Nadogradnja zuba sa Logan kočićem 30 €
Keramička plomba, CAD CAM sistem 180 €
Mašinsko lečenje kanala jednokorenih zuba, vitalna ekstirpacija 25 €
Mašinsko lečenje kanala dvokorenih zuba, vitalna ekstirpacija 32 €
Mašinsko lečenje kanala trokorenih zuba, vitalna ekstirpacija 50 €
Aplikacija Toxavita 21 €
Mašinsko lečenje kanala jednokorenih zuba, mortalna ekstirpacija 10 €
Mašinsko lečenje kanala dvokorenih zuba, mortalna ekstirpacija 18 €
Mašinsko lečenje kanala trokorenih zuba, mortalna ekstirpacija 29 €
Lečenje gangrene (zamena uloška) 5 €
Lečenje gangrene (meko punjenje) 18 €
Terapija dubokog karijesa 18 €
Uklanjanje kamenca 18 €
Kiretaža zuba (po zubu) 7 €
Vađenje zuba obično 18 €
Komplikovano vađenje zuba 30 €
Hirurško vađenje zuba 50 €
Hirurško vađenje umnjaka 100 €
Apikotomija 100 €
Režanj operacija desni po vilici 350 €
Ugradnja veštačke kosti i membrane 200 €
Ugradnja zubnih implantata tip 1 390 €
Ugradnja zubnih implantata tip 2 450 €
Ugradnja zubnih implantata tip 3 500 €
Ugradnja zubnih implantata tip 4 700 €
Metalokeramička kruna na implantu 120 €
Bezmetalna kruna na implantu 220 €
Abatment (Suprastruktura) 100 €
Roze keramika po krunici 20 €
Sinus lift 500 €
Metalokeramička krunica 80 €
Čelična nadogradnja 30 €
Bezmetalna keramička krunica 200 €
Keramička faseta 220 €
Fiberglas nadogradnja 30 €
Zubna parcijalna akrilatna proteza 200 €
Zubna totalna akrilatna proteza 200 €
Zubna skeletirana proteza 300 €
Ugradnja atecmena (par) 100 €
Mobilni aparat 200 €
Fiksna proteza (po vilici) 600 €
Beljenje mrtvog zuba 30 €
Beljenje zuba (obe vilice) 150 €