Vaš stomatolog će pokušati da učini sve da spase vaš zub – uradiće lečenje zuba, plombe ili krunice. Međutim, nekada je zub toliko razoren karijesom, parodontopatijom ili je uzrok ozbiljne infekcije, pa se mora izvaditi. Dodatni razlozi vađenja zuba su umnjaci koji nemaju mesta u vilici; kod postavljanja fiksne proteze, koja treba da ispravi zube, nekad treba izvaditi pojedine zube kako bi se stvorio prostor za pravilnu postavku preostalih zuba; u sklopu pripreme pacijenata za planirano lečenje nekih opštih oboljenja kao što su pripreme za operacije srca, zračenje posle terapije malignih tumora i sl.

Procedura za vađenje zuba

Stomatolog će vam postaviti nekoliko pitanja u vezi problema sa samim zubom, opštim stanjem vašeg zdravlja i lekovima koje koristite. Nemojte skrivati informacije od stomatologa jer time pre svega svoje zdravlje ugrožavate. Nakon pregleda samog stanja u ustima potrebno je uraditi odgovarajući rendgen snimak na osnovu koga stomatolog može videti izgled korenova, pravac njihovog pružanja i odnos sa susednim anatomskim strukturama. Sve to su veoma korisne informacije u planiranju intervencije.

Nakon davanja anestezije, pristupa se vadjenju zuba. Pacijent može da oseti pritisak, guranje i krckanje zuba ali ne i oštar bol. Ako pacijent oseti oštar bol treba da kaže kako bi dobio dodatnu količinu anestezije.

Postoje dve vrste vađenja zuba:

  1. Obično vađenje zuba
  2. Hirurško vađenje zuba

Obično vađenje zuba

Obično vađenje se radi kada se zub vidi u ustima i kada je očuvana njegova krunica. Nakon što se stomatološkim polugama zub malo rasklati pristupa se vađenju zuba klještima.

Hirurško vađenje zuba

Hiruško vađenje je složenija procedura kada je zub prilično destruisan, a ono što je ostalo od njega se nalazi u nivou ili ispod desni ili kada zub nije ni iznikao. Specijalista oralne hirurgije tada primenjuje mali rez na desnima kako bi hiruški uklonio izlomljeni ili impaktiran umnjak. Nekada je potrebno da se zub podeli na više delova da bi bio izvađen. Kod ovakvog vađenja je nekad potrebno staviti i nekoliko šavova da bi rana bolje zarasla.

Oporavak posle vađenja zuba

Po završetku intervencije pacijent treba da zagrize sterilnu gazu i da je drži 15-20min u ustima. Pre nego što potpuno popusti dejstvo anestezije potrebno je da pacijent popije nešto od odgovarajućih lekova za bol, a po potrebi stomatolog će prepisati i odgovarajući antibiotik. Ukoliko je reč o težoj i dugotrajnijoj intervenciji, nekad se daju i dodatne injekcije za smanjenje otoka. Jedan dan treba hladne obologe držati spolja, jesti prohlađenu i mekanu hranu, izbegavati pušenje i težu fizičku aktivnost. Konci se skidaju posle 7 dana, a u slučaju potrebe treba se javiti stomatogu i ranije.